Hakkında

Anadolu kavimler kapısıdır.

 

Nuh Tufanı'nın, Gılgamış Destanı'nın, efsanelerin ve söylencelerin toprakları aynı zamanda ilk tarımın yapıldığı, ilk tekerleğin döndüğü, ilk yerleşimlerin kurulduğu bereketli hilalin ve güneşin ülkesidir. Uygarlık tarihinin ilk şifrelerinin belirlendiği bu coğrafya aynı zamanda uzak asyanın kültürel esintilerini, çok renkliliğini barındırırken doğunun mistik kodlarını da içerir. Erzurum kenti işte tam burada kadim Anadolu topraklarının başladığı yerde durmaktadır. Dünyanın en eski yayla kültürlerinin kurulduğu Hurilerin, Urartuların ve Hititlerin ardılı olan bu topraklar Anadolu’nun çatısındadır. Uçsuz bucaksız Asya’nın bağrında geliştirdiği görkemli miras, zengin Anadolu’ya Erzurum kapılarından girerek varmıştır. İpek yolunun baharat yüklü kervanları arkalarında bir sonsuzluk çizgisi bırakarak ve her geçtikleri yerlerden bir şeyler alarak buradan girerlerdi Anadoluya… Ardından buradan biriktirdiklerini öylece Avrupa’ya taşırlardı.

 

Erzurum Türkiye’nin doğu kapısıdır, sabahın seher vaktinde Güneş Ararat’ın doruğundan sonra ilk burayı aydınlatır. Palandöken’den yansıyan gümüş renkli dolunay da akşam alacasında ilk burada seçilir. Kuzey yıldızı ilk burada görülür ve ilk kar buraya yağar. Bu ilklerin kentinde rüzgar her estiğinde eskinin sesleri yankılanır dağların ve koyakların derinliklerinden. Onlarca yitik efsanenin üstüne ülkemizin modernleşme tarihinin yüzyıllık masalı da eklenmiştir. Bu ilk kongre kentinde yakılan ateş binlerce onbinlerce ışık huznesine dönüşerek tüm ülkeyi aydınlatmıştır.

 

Bir Ebru tuvalindeki suyun sonsuzluğunda birbirine karışarak çoğalan, birbirinden ayrılamaz bir biçimde oluşan o çok renkli ahengin temel renklerini de görürüz Erzurum’da. Ebru misali çok renkli bir memleketin bir arada ve iç içe yarattığı bu renk armonisi içindeki renklerden de bağımsızlaşarak ortaya muhteşem bir sanat eseri çıkarır; işte bu Türkiye’nin rengidir... İzleyeceğiniz kültür programı bu olağanüstü çok renkli bütünselliğin masalını anlatmaktadır.

 

Anadolu’nun doruklarındaki kapılardan girenlerin hikayesidir…